Dobre i loše PowerPoint prezentacije

5. februar 2010

U prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u petak 05. februara 2010. godine održana je edukacija na temu Dobre i loše PowerPoint prezentacije.

Prilog:
Dobre i loše PowerPoint prezentacije

Katarina Vukasović