Susreti slovačkih studenata

Foto: Vlastislav Valentík

Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže je sprievodné podujatie Slovenských národných slávností a koná sa v Slovenskom dome v Báčskej Palanke. Založené je v roku 2000 s cieľom umožniť mladým slovenským intelektuálom z Vojvodiny navzájom sa zoznámiť, vymeniť si skúsenosti, ale aj pobaviť sa pri kultúrno-umeleckom programe a neskôr aj na zábave pri slovenskej hudbe. Program stretnutia je koncipovaný tak aby predstavil hudobno-spevácke zručnosti, hovorené a iné umelecké prejavy talentovaných študentov. Zároveň sa v rámci tohto programu účastníkom prihovárajú aj osobnosti nášho kultúrneho a spoločenského života. Tím, ktorí absolvovali vysoké školy sa udeľujú darčeky a diplomy a od roku 2009 Výbor pre vzdelávanie NRSNM záslužilým študentom udeľuje aj peňažné odmeny.

Foto: Vlastislav Valentík


Katarina Mosnak