Bibliografija Vjere Benkove

Godine 2014. ZKVS je objavio Bibliografiju Vijere Benkove koju je pripremila Boženka Bažik. Knjiga je objavljena kao 2. sveska u ediciji Bibliografije. Korice i grafičku pripremu je predložio Jozef Klaćik a fotografije je odabrao Jarovlav Čijep.

Deo koji se odnosi na stvaralaštvo Vijere Benkove ima dve celine. U prvoj se nalaze zbirke pesama (15 bibliografskih jedinica), proze (10 b.j.), proza za decu i omladinu (3 b.j.), radijska igra (1 b.j.), antologija poezije slovačkih autorky (1 b.j.), prevody njenih zbirki pesama (4 b.j.) i proze (1 b.j.). Drugu celinu čine tekstovi objavnljivani u knjigama, časopisima i novinama: pesme (511 b.j.), pripovetke i publicistika (314 b.j.), tekstovi kao izjave, diskusije, reportaže, recenzije, rasuđivanja i dr (742 b.j.), itervijui (170 b.j.), prevody različitih tekstova i tekstovi drugih autora, koje je V. Benkova pripremila za štampu (2014 b.j.), kao i tekstovi o pesmama naše pesnikinje i njenog književnog stvaralaštva uopšte (2013 b.j.) od drugih književnika i stručnjaka. Bibliografija sadrži 9. registara. Tekst dopunjuje i bogat foto i dokumentacioni materijal.Priprema bibliografija je trajala od 2011 – 2014. godine. U njij se nalazi literarno delo pisaca, novinara i pesnika Vijere Benkove, odnosno njena poezija i proza, kao i tekstovi drugog karaktera objavljivanih u knjigama, časopisima i novinama od 1. januara 1959. do 31. decembra 2013. godine. Bibliografija ima 437 stranica i 2199 bibliografskih jedinica koje su podeljene na osnovu žanra i hronološki po godini objavljivanja. Tekstovi iz knjiga, časopisa i novina se dele po žanru, tekstovi iz iste godine su ubršteni po abecedi. Prevody knjiga su navedeni na osnovu jezika u koji su bili prevođeni.