Janko Čeman

Janko Čeman

spisovateľ

Janko Čeman
( 1922 – 1987 )

Janko Čeman, vlastnym menom Michal Kámaň bol spisovateľom, ktorý tradične, realisticky zobrazoval skutočnosť.

Narodil sa 30. septembra roku 1922. Po skončení ľudovej školy pracoval ako poľnohospodár v Pivnici. Je jedným z najtypickejších predstaviteľov dedinskej poviedky v povojnovom období slovenskej vojvodinskej literatúry.

Vydal knihy poviedok Kde sa podeli moje kone (1970) a Poctiví zlodeji (1982), romány Krútňava (1972) a Nie každý vojak oušku nosí (1974 – preložený doi srbochorvátčiny pod názvom Ne nosi svaki vojnik pušku, 1975), Drámy (1978), Zuzka Čaranová (1987) a i.

Zomrel 29.septembra roku 1987.

Jeho meno nosí ochotnícke divadlo v Pivnici.