Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen, Kulpín

Prvé stopy po založení spolku, ktorý sa menoval SKOS Zvolen v Kulpíne siahajú až po začiatok augusta roku 1948. Jeho prvým predsedom bol Michal Hlaváč. Osobnosti vtedajšieho spolkárskeho života, ktorí rozvlňovali hladinu mora kultúry, boli učiteľka Mária Vadnálová a Ján Valentík. Spolkárska činnosť však po rokoch chabla až nakoniec v šesťdesiatych rokoch aj zamrela. Obnovená bola v roku 1972 a to vďaka Jánovi Kopčokovi – Učovi, ktorý spolu s manželkou Emíliou činnosť nanovo rozbiehali. Významnú úlohu v  zveľaďovaní práce spolku v tom období zohral aj Samuel Pucovský, Ondrej Maglovský, Michal Babiak a iní. Najaktívnejšie boli a dodnes aj sú, tri odbočky: folklórna, divadelná a  spevácka. Všetky zaznamenávajú pozoruhodné úspechy a zúčastňujú sa na festivaloch, súťažiach a programoch nielen doma lež i v zahraničí.

Foto arhiv: KUC Zvolen

Ako je už spomenuté, dňa 05. februára roku l972 zreaktivizovaný bol KOS Zvolen. S cieľom, aby sa aké-také prostriedky na činnosť budúceho spolku zabezpečili, dňa 26.decembra l971 poriadal sa prvý celovečerný program spevov, tancov a divadelnej jednoaktovky pod názvom Tá kulpínska vež.

Hneď na začiatku rozprúdili svoju činnosť hlavne tie nevyhnutné odbočky a to boli: folklórna, divadelná, spevácka a  recitačná. Prvým choreografom bol Samuel Lipták, vedúcim speváckej skupiny bol Ján Kopčok, divadelnej Vladislav Medovarský a Ján Čelovský, neskoršie i Ján Kopčok. Vedúca recitačnej odbočky bola Emília Kopčoková, ktorá mala hneď na začiatku aj najlepšie výkony, pretože sa prebojovala až na republikovú súťaž.

Činnosť sa postupne naplno rozprúdila a všetky odbočky dosahovali pozoruhodné úspechy a s nacvičenými programami navštívili nielen slovenské prostredia, lež hosťovali aj v Belehrade, Dimitrovgrade, v Malom Crnići, v Macedónsku tancovali a spievali na scéne v Jegunovciach a v Tetove, hosťovali v Československu: v Breclave, Strážnici, Bratislave, v Turanoch , Hriňovej, Očovej v Detve, vo Zvolene, na Myjave… predstavili sa aj TV-vysielaní Vedomosti-bohatstvo roku l982, ktoré sa nakrúcalo v Kulpíne.

Keď ide o hudbu, tú najčastejšie na starosti mávajú Ondrej Maglovský, neskoršie Pavel Gaža a v súčasnosti Ján Andrášik, všetci traja Kulpínčania, žiaci niekdajšej tzv. školy Šimovej. Oni hrávali aj na tanečných skúškach. Ostatní členovia orchestra boli najčastejšie z iných osád a preto spolok s orchestrom vždy mal a pravdepodobne aj ďalej bude mať určitési problémy.

Po obnovení spolkovej činnosti predsedami KOS Zvolen boli: Michal Labát, Pavel Koruniak, Ján Kopčok, Vladislav Medovarský, Michal Trpinský, Ján Čelovský, Ján Trpinský, Ján Činčurák, Vlasta Zelenáková, Ján Lačok, Pavel Štrba, Michal Miškár, Michal Dovičin, Mária Koruniaková, Pavel Gaža, Vladislav Medovarský a Michal Čiliak.

Za svoju činnosť KUS-u Zvolen bola roku 1985 udelená Októbrová cena obce Báčsky Petrovec.

Folklórna skupina

V spolku sa vystriedalo niekoľko choreografov a to: Samuel Lipták, Mária Miškovicová, Mišo Reljin, Pavel Častven, Mária Petrášová , Ján Slávik, Tatiana Kriváková-Amidžićová a Michal Čiliak. Tanečníci dávali krásne výkony a  tanečná ako aj spevácka skupina na Detve roku l989 bola najlepšie hodnotená, o čom svedčia aj video záznamy z toho obdobia.

Spolok vlastní rôzne kroje a to kašmerínkykartúnky, zbojnícky kroj, srbský kroj, a  sukne z východoslovenského kraja, slovinské a banátske kroje.

Od roku 1991 choreografom je Michal Čiliak. Pod jeho vedením kulpínsky folkloristi ročne nacvičia v priemere 3 choreografie, čiže od jeho nastúpenia na toto miesto úhrne bolo nacvičených zo 50 rôznych choreografií. Jeho najúspešnejšia choreografia je z roku 2001 keď kulpínski folkloristi zvíťazili na festivale Tancuj, tancuj v Lugu a následne v roku 2002 znovu reprezentovali našu krajinu na medzinárodnom folklórnom festivale na Detve na Slovensku. Kulpínska folklórna skupina si veľa rokov na repertoári zachováva choreografiu Verbung, ktorou zožínajú najväčšie potlesky obecenstva a ktorou sa znázorňuje verbovanie do vojska.

V súčasnosti v KUS Zvolen pôsobia dve detské folklórne skupiny, prvá zahŕňa deti vo veku 7-9 rokov a druhá 9-14 rokov. Úhrne je to asi 50 detí. V mládežníckej skupine je aktívnych 8 párov.

Foto arhiv: Mihal Čiliak

Kulpínčan Michal Čiliak, choreograf, tanečník, herec a hudobník založil v roku 2006 i Slovenský umelecký súbor Krajan ‒ Vojvodina, ktorý tvoria najlepší mladí tanečníci a speváci z rôznych našich prostredí a ktorý posledne často reprezentuje vojvodinských Slovákov nielen doma, lež i v zahraničí. Možno tu spomenúť napríklad Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov XXXVI. Akademická Nitra 2008, na ktorej sa spoločne zúčastnili kulpínski folkloristi, Folklórny súbor Krajan – Vojvodina ako aj Vojlovičania, ktorých tiež nacvičuje Michal Čiliak.

Foto: Ana Francisti

Spevácka skupina a sólový speváci

So speváckymi skupinami najúspešnejšie pracovali Ján Kopčok, Samuel Pucovský Ondrej Maglovský a Samuel Kováč ml. Od roku 1978 začala s prácou ženská spevácka skupina. Skupinu nacvičoval Ján Kopčok.

V rokoch 1982 až po rok 1987 pôsobil i spevácky zbor a jeho vedúcim bol Samuel Pucovský, ktorý zbor nacvičoval spolu s Jánom Kopčokom. Najväčším úspechom týchto skupín sú početné nahrávky piesní v Novosadskom a bratislavskom rozhlase a postup na Pokrajinskú folklórnu prehliadku vo Vršci. V Štúdiu M Novosadského rozhlasu v roku 1996 s orchestrom RTV Nový Sad mužská a ženská spevácka skupina nahrala aj hudobnú kazetu Kulpín je malá dedinka. Na nej je 12 piesníz čoho 3 skomponoval a pre ne napísal aj text Ján Kopčok – Učo. Sú to piesne Kulpín je malá dedinka, Po hviezdnatých nociach a Kulpín bude večne žiť. Spevákov na harmonike doprevádzal Ján Andrášik.

Spevácka skupina, ktorá do roku l995  pracovala pod menom KUS Zvolen, neskoršie sa pripojila ku Miestnej organizácii penzistov v Kulpíne a ešte stále je činná, no žiaľ, už v čoraz menšom počte.

Foto arhiv: Jan Kopčok

Neskoršie v KOS Zvolen bola založená takmer úplne nová ženská spevácka skupina pod vedením Ondreja Maglovského. So skupinou pokračoval pracovať  Samuel Kováč ml., a s ňou v roku 2003  vydal CD Nad Kulpínom. Na ňom je 14 piesní.

Keď ide o spevákov, ešte treba spomenúť nasledujúcich renomovaných sólistov :

-Jarmila Zimová (rod. Kozová ), ktorá na festivale V pivnickom poli zvíťazila v rokoch 1976 a 1977 a roky na ňom vystupovala v revuálnej časti a tiež ako moderátorka. V Novosadskom rozhlase nahrala zo 100 piesní.

-Michal Vida, nanajvýš aktívny hudobník, herec a spevák, na festivale V pivnickom poli v roku 1978 získal Cenu obecenstva. V Novosadskom rozhlase nahral 12 piesní.

-Andrea Koruniaková je speváčkou mladšej generácie. V Pivnici na festivale si vyspievala druhú cenu odbornej poroty.

Divadelná odbočka

Divadelníctvo má v Kulpíne dlhú tradíciu. Sto rokov javiskového pôsobenia v tejto osade je zhrnutých v knihe autora DrSc. Jána Babiaka Kulpínčania na krídlach tálie. Knihu vydal Miestny odbor Matice slovenskej v roku 2007 a v nej sa na bezmála 500 strán dokumentačne opisuje divadelný život tejto osady. Autor píše že publikáciu: „Venujem kulpínskej plejáde divadelných snaživcov, a najmä piatim kultúrnym dejateľom: Kontárikovi, Cesnakovi, Valentíkovi, Babiakovi a Chlaupkovi a jednej dáme: M. Vadnálovej, ktorá sa roky starala, aby divadelný dorast zapustil korene aj tu…“

 Opona sa v Kulpíne zdvihla v roku 1904. Pracovalo sa tak s deťmi ako aj s dospelými hercami. Okrem už spomenutej učiteľky Márie Vadnálovej, neskôr so žiakmi divadielka nacvičoval hlavne Ján Kopčok – Učo ako aj Vladislav Medovarský.

Foto arhiv: KUC Zvolen

Rok 1983 v kulpínskom divadelníctve bol prelomový. Vtedy na scénu prišiel Michal Babiak, ktorý najprv nacvičil detskú divadelnú hru Pesnička pre princeznú a potom zoskupil aj dovtedajších hercov, priviedol aj niektorých nových a dal sa do práce. Jeho činnosť zameraná výlučne na divadlo, bola mimoriadne úspešná, lebo s jeho réžiou divadelných hier Ťapákovci, Ďuro Danden, Otčim, Mátoha, Nevesta hôľ a rozhlasovej hry Miroslava Kriváka Katka bolo spokojné nielen obecenstvo, ale i poprední divadelní odborníci, a preto nie div, že sa tejto skupine podarilo obsadiť prvé miesto z ochotníckych súborov vo Vojvodine a brať účasť na republikovej prehliadke v Malom Crnići.

S odchodom Michala Babiaka na Slovensko, divadelný život v osade uhasol. Javiskové svetlá znovu rozsvietil Ján Chalupka, ktorý v roku 1996 úspešne debutoval s Pomocníkom a v nasledujúcom roku si celkom dobre poradil so Svadbou pod Kohútom. S Timravinou predlohou Skon Paľa Ročku zaznamenáva ďalšie úspechy. Nasledujú aj zájazdy na Slovensko, na festivaly v Spišskej Novej Vsi a Palárikovej Rakovej.

Odchod Jána Chalupku na Slovensko, na kulpínskom javisku znovu nastalo ticho. Ale tentoraz to bolo „ticho pred búrkou“. Tá nastala angažovaním Fedora Popova, ktorý s už osvedčenou kulpínskou hereckou zostavou nacvičil predlohu Plešivá speváčka. S touto hrou kulpínčania na 46. republikovom festivale ochotníckych divadiel Srbska v Kule v roku 2004 získali bronzovú plaketu, na 15. FEDRAS-e v Jaša Tomići z desiatich možných cien kulpínski ochotníci získali 6, na 33. republikovom FEDRAS-e v Malom Crnići získali striebornú plaketu… Po tomto veľkom úspechu nasledoval ďalší, keď sa v jubilujúcom roku, v ktorom si Kulpínčania pripomenuli storočnicu divadelníctva v tejto osade, v roku 2004 bravúrne predstavili s inscenáciou Pani Rafíková a tí druhí, režijne podpísanou Michalom Babiakom a v dramaturgii Jána Chalupku.

Foto: Mihal Đurovka

V roku 2007 nasledovala hra Aj sekera bude treba v réžii Jána Chalupku. V roku 2009 obsadením druhého miesta  na Zónovej divadelnej prehliadke v Crvenke Zvolenovci s týmto predstavením postúpili na Pokrajinskú prehliadku ochotníckych divadelných súborov  do Starej Pazovy. Aj keď sa na republikovú súťaž nedostali, aj tak tomuto súboru patrí hlboká poklona. Uznania a vysoké ocenenia si odnášali po každom predstavení. Dokázali, že patria medzi špičkových divadelníkov – ochotníkov vo Vojvodine.S najnovšou hrou, režijne podpísanou tiež Jánom Chalupkom Dierkovou kľúčou hosťovali v Novom Meste nad Váhom v SR kde im udelili Cenu Matice slovenskej za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí. Aj tam sa predstavili v peknom svetle a zožali úspechy. O tie sa vo veľkej miere pričinili aj osvedčení herci: Mária Koruniaková, Katarína Kolárová, Jarmila Chalupková, Anna Chalupková, Zdenka Chalupková, Želmíra Zelenáková, Danijela Moravec, Anna Triašková, Tatiana Petrášová, Daniel Gaža, Miroslav Gaža, Ján Trpinský, Branislav Cesnak, Pavel Štrba, Michal Čiliak, Ján Chalupka, Darko Chalupka, Alexandar Rafailović, Miroslav Benka, Branislav Pašić, Ján Kolár, Tatiana Mitićová, Mária Hegedúšová, Viera Dorčová – Babiaková, Vladimír Petráš, Miroslava Blažićová – Petrášová a i.

Keď však ide o detské divadlo v Kulpíne, žiaľ ono je v poslednom období úplne zanedbané. Posledný pokus o oživenie detskej divadelnej scény urobil Vladislav Medovarský, ktorý pre 13. detskú divadelnú Prehliadku 3xĎ v Starej Pazove nacvičil Šipovú Ruženku. Odborná porota cenu za najlepšiu dievčenskú postavu udelila kulpínčanke Michaele Čiliakovej za stvárnenie Šašky a cena za úpravu textu sa dostala tiež do Kulpína – režisérovi predstavenia Vladislavovi Medovárskemu.

Katarína Pucovská

Pozri aj: 
Referencie: 

BABIAK, DrSc. Ján: Kulpínčania na krídlach Tálie. Báčsky Petrovec: Kultúra 2007. 496 s.

KOPČOK, Ján: Referát o 20-ročnej činnosti spolku 1972-1992. Kulpin: kulpin.net 2008