Slovenský umelecký súbor Krajan – Vojvodina

Slovenský umelecký súbor Krajan-Vojvodina je folklórna skupina Slovenského kultúrno-umeleckého folklórneho strediska Krajan-Vojvodina. SKUFS je občianske združenie interprétov ľudovej kultúry, odborníkov a milovníkov slovenského folklóru. Jeho cieľom je zoskupovať mladých umelcov z celej Vojvodiny a prispieť k zachovávaniu tradície a kultúrneho dedičstva.

Slovenský umelecký súbor Krajan-Vojvodina patrí medzi vrcholné folklórne súbory Slovákov žijúcich v Srbsku. Je to amatérske umelecké teleso, ktoré svoju prácu zakladá na umeleckom spracovaní a interpretácii tak slovenského ako aj neslovenského folklóru. Tvoria ho mladežníci, študenti na stredných a vysokých školách, umeleckí odborníci, zanietenci a milovníci ľudového umenia a kultúry pochádzajúci takmer zo všetkých slovenských obcí vo Vojvodine. Umelecký vedúci a choreograf je Michal Čiliak, pokým hudobnú zložku má na starosti Ondrej Maglovský.

Foto: Daniela Feketová

Z dejín spolku

Slovenský umelecký súbor Krajan-Vojvodina je najmladšia slovenská folklórna skupina v Srbsku. Založenie datuje z roku 2005 keď najprv vznikol folklórny súbor pod názvom Koleso, ktorý za krátku dobu existencie svoju činnosť prezentoval nie len v Srbsku, ale aj v Austrálii. Po návrate z mesačného turné v Melbourne hŕstka členov súboru Koleso v marci 2006 formovala Slovenský umelecký súbor Krajan-Vojvodina. Hneď zo začiatku pôsobenia cieľom spolku bolo získať členov zo všetkých osád vo Vojvodine, v ktorých žijú Slováci. Tak sa do spolku dostali mladí folkloristi, predstavitelia Báčskeho Petroveca, Hložian, Kysáča, Kulpína, Selenče, Nového Sadu, Aradáča, Jánošíka, Vojlovice, Boľoviec, Kovačice, Báčskej Palanke, Starej Pazovy… Už v máji roku 2006 spolok sa prezentoval na festivale Tancuj, tancuj v Hložanoch a o niekoľko mesiacov aj na Medzinárodnom festivale Zemplínske slávnosti v Michalovciach na Slovensku. Pravidelne usporadúval aj celovečerné koncerty a zúčastňoval sa na rôznych festivaloch a prehliadkach tak doma ako i v záhraničí.


Roku 2007 spolok získal druhú cenu v kategórii štylizovaných tancov na festivale Tancuj, tancuj v Starej Pazove, kde sa po prvykrát prezentoval aj novozaloženou dievčenskou spevackou skupinou. Potom sa zúčastnil na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže kde usporiadal rad koncertov v mestách ako sú Levoča, Kežmark, Bardejov, Tatranská Lomnica a Tatranská Lesná. Okrem toho, mladí tanečníci spolu so svojím choreografom a vedúcim orchestra si zorganizovali aj relaxačný víkend v kúpeľách Kováčová a v Detve. V auguste toho istého roku Slovenský umelecký súbor Krajan-Vojvodina sa vyskúšal aj ako hostiteľ na Slovenských slávnostiach v Báčskom Petrovci a hneď o niekoľko dní sa prezentoval aj v Rumunsku na IV. Medzinárodnom mládežníckom festivale v Čerpotoku. Roku 2007 prebiehala aj registrácia, ktorou spolok oficiálne dostál titul Slovenského vojvodinského kulturno-umeleckého strediska Krajan – Vojvodina. Na válnom zhromaždení si členovia formovali vedenie, ktoré si za prvého predsedu zvolilo Jána Zvaru.

Foto: Vladimír Medveď

Roku 2008 sa súbor slovenským štylizovaným tancom prezentoval domácemu publiku na festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch. So zámerom oživenia folklóru na Dolnej zemi a formovania atraktívneho súboru, choreograf Michal Čiliak v tom istom roku okrem slovenských tancov začal spracúvať aj inonárodné tance. Z jedným takým srbským vojvodinským tancom sa Krajan – Vojvodina prezentoval aj na podujatí Akademická Nitra v Nitre.


Vedľa toho tanečníci úspešne zdolali aj rómske tance a v pláne majú absolvovať aj maďarské. Táto skutočnosť Slovenskému umeleckému súboru Krajan-Vojvodina dáva črtu zaujímavého a svojrázneho spolku, ktorý vždy príjemne prekvapuje každého milovníka tanečného umenia.

V druhej polovici októbra roku 2008 sa Krajan – Vojvodina ako jediný tanečný súbor zo Srbska zúčastnilaj na Dňoch záhraničných Slovákov v Bratislave a Trnave. V rámci tohto podujatia usporiadal aj niekoľko celovečerných koncertov Galante a Senci.

Foto: Michal Čiliak

Z roka na rok spolok pravidelne berie účasť na Predslávnostných dňoch v Kulpíne, Slovenských národných slávnostiach a na festivaloch spevu. Na festivale slovenských ľudových piesní V pivnickom poli v Pivnici roku 2009 členka Slovenského vojvodinského kulturno-umeleckého strediska Krajan – Vojvodina si vyspievala cenu pre autentickosť piesne. Bola to Lýdia Špringeľová a pieseň Belehrad, Belehrad. V máji toho istého roku sa spolok znovu prezentoval v Rumunsku a potom aj na festivale Tancuj, tancuj…v Hajdušici, kde získal zlatú plaketu.

Dnes SVKUS Krajan – Vojvodina počíta asi 30 aktývnich členov, najmä stredoškolákov a študentov takmer zo všetkých vojvodinských osád, v ktorých žijú Slováci. Jeho zámerom je formovať reprezentačný folklórny kolektív, ktorý bude zoskupovať mladých ľudí, zanietencov ľudovej hudby a tancu z celej Vojvodiny a tým spôsobom aj prezentovať kultúru, tradíciu a obyčaje Slovákov žijúcich na území Srbska.

Katarina Mosnak