Kultúrno-umelecký spolok Vinohrady, Slankamenské Vinohrady

Kultúrno-umelecký spolok Vinohrady je jeden z najmladších slovenských spolkov. Založený je v roku 2007 a jeho práca je usmernená na tanec a spev. Ide vlastne o spolok, ktorý zoslupuje deti a tínedžerov od 7 po 16 rokov. Skutočnosť, že spolok tvoria členovia rozlišných generácií vytvára problém pri zostavovaní choreografií a vedľa toho aj počet tanečníkov neustále ubúda. Tiež sa problem javí aj v tom, že spolok nemá vlastných hudobníkov.

Foto: Katarína Verešová

Za posledné roky spolok Vinohrady ako aj samotnú dedinu úspešne prezentoval sólový spevák Marko Macho, ktorý v roku 2009 vystupoval na Festivale Rozpievané klenoty v Kovačici, kde si vyspieval I. cenu odbornej poroty. V decembri toho istého roku vystupoval na XI. Detskom festivale Letí pieseň letí, kde získal III. cenu pre interpretáciu piesne.

Foto: Alžbeta Babková

KUS sa pravidelne zúčastňuje aj na festivale Zlatá brána v Kysáči a vystupuje aj v Poljanách, v dedinke pri Požarevci.

V minulosti, najmä v 80. rokoch minulého storočia tiež existovala skupina folkloristov, ktorí nacvičovali štylizované tance a príležitostne vystupovali doma, ale i v susedných dedinách (Beška, Novi Karlovci atď.). Koncom 20. storočia sa náhle zmenšil počet členov a s činnosťou sa prestalo. Táto prestávka trvala až po rok 2007 keď sa založil Kultúrno-umelecký spolok Vinohrady, ktorý svoju účasť každoročne berie aj na domácom podujatí Budárske dní.

Fotografiu poskytla Anna Dingová

Anna Dingová