Ročenka Pazovský kalendár

Od roku 2001 v Starej Pazove vychádza Pazovský kalendár. Je to osobitná miestna ročenka, v ktorej sa uverejňujú príspevky zo Starej Pazovy (rubriky Objektívom a perom a Pazovská kronika) a upozorňuje sa na podujatia v budúcom roku.

Uverejňujú sa tu aj literárne texty pazovských autorov, portréty významných osobností, texty z oblastí športu, zdravotníctva, zvykoslovia a pod. a samozrejme nechýba ani kalendár na bežný rok. Zakladateľom a redaktorom prvých ročníkov kalendára bol Miroslav Demák. Dnes ho rediguje Martin Prebudila.

Zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry