Ročenka Národný kalendár

Národný kalendár, ročenka vojvodinských Slovákov začala vychádzať v roku 1920. V tejto, prvotnej podobe však vychádzala iba do roku 1944. V rokoch 1945-1949 a 1952-1990 Národný kalendár vychádzal pod názvom Ľudový kalendár. V rokoch 1950 a 1951 nevychádzal. Od roku 1991 začal vychádzať znova pod prvotným názvom.

Súčasným zostavovateľom je Vladimír Valentík a členovia redakcie sú Michal Ďuga, Ján Hlaváč, Vítazoslav Hronec a Mária Lučetíncová. Úlohu jazykovej redaktorky vykonáva Zuzana Medveďová – Koruniaková. Texty korigujú Zuzana Sudická a Ján Hlaváč. Technickým redaktorom je Miroslav Šuster a grafickú úpravu majú na starosti Miroslav Šuster a Vladimír Sudický. Vydáva ho Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci a tlačí Neografia d.o.o. Národný kalendár zvyčajne obsahuje približne 350 strán a to spolu s reklamnou časťou, ktorá sa vždy nachádza na samom konci.

Vychádza spravidla na sklonku roka ako darček pod stromček vhodný pre každú slovenskú domácnosť.

Národný kalendár, populárne celoročné čítanie, sa delí na niekoľko častí.

Vstupná časť obsahuje kalendárium, astronomické efemeridy, minuloročné súvahy, významné podujatia a pod. Kronika nášho národného života obsahuje informácie z rôznych slovenských vojvodinských dedín, kde sa predstavujú najvýznamnejší a najdôležitejší, no i tí menej známi spoluobčania, pripomína sa a sprístupňuje tvorba jubilujúcich významných osobností. Potom nasledujú rubriky Poľnohospodárstvo, Kuchárka, Šport, Detský kútilk, Kronika. Teda, čítanie pre seba si tu nájdu športovci, kuchárky, pre ktoré sú tu pripravené recepty nových, či tradičných jedál, poľnohospodári, no i deti, pre ktoré sú tu strany na rozptýlenie a pobavenie. Je to čítanie pre celú rodinu, kde si každý nájde niečo pre seba.

Anna Margareta Valentová