Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď

Názov podujatia:

Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď

Dátum konania:

jún

Miesto konania:

Stará Pazova

Stručný obsah:

Stará Pazova si zachováva storočnú divadelnú tradíciu. Divadlo založili potomkovia Jozefa Miloslava Hurbana, Vladimír Hurban, Vladimír Hurban Vladimírov a Ľudmila Hurbanová. Početní nasledovatelia hurbanovského štýlu divadelného prednesu udržali divadelné umenie na profesionálnej úrovni.

Organizátor festivalu:

Stredisko pre kultúru Stará Pazova, NRSNM, ÚKVS, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.