Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Každoročne v jeseň sa v Štúdiu M Novosadského rozhlasu usporadúva Rozhlasová súťaž mladých recitátorov.

Právo na účasť majú žiaci základných a stredných škôl, ako i študenti.

Žiaci súťažia v kategóriách prednesu prózy a poézie, ktoré sú rozdelené podľa stupňov vzdelávania.

Mladých recitátorov hodnotí odborná porota, ktorá pozostáva z renomovaných odborníkov v oblasti hovoreného slova a rozhlasových pracovníkov.

Súťaž organizuje redakcia Programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad za podpory Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Matice slovenskej v Srbsku a Asociácie slovenských pedagógov.