Stretnutie pod lipami

Mládežnícke podujatie Stretnutie pod lipami je založené roku 1972 a už tradične sa usporadúva na konci školského roka v rôznych vojvodinských prostrediach, v ktorých žijú Slováci. Jeho organizátorom je redakcia spoločensko-zábavného časopisu pre mládež Vzlet, ktorý je venovaný čitateľom tínedžerského veku.

Foto: Stevan Lenhart

Prvoradým zámerom Stretnutia pod lipami je prezentovanie najmladšej slovenskej vojvodinskej tvorby z pera začínajúcich a už píšucich autorov, ktorí uverejňujú svoju literárnu tvorbu v rámci rubriky Rozlety. Za posledné tri desaťročia, od samotného vzniku tejto jedinečnej mládežníckej akcie, paralelne rástol a mohutnel i celý rad iných tvorcov. Nie iba básnikov, ale i hudobníkov, výtvarníkov, ba i divadelníkov a publicistov z radov slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine. Stretnutie nepredstavuje iba jednorazové zoskupenie mladých literátov (obvykle v júni, pod rozkošatenými lipami zámerne zakaždým iného slovenského prostredia vo Vojvodine). Počas celého školského roka (v desiatich číslach – od septembra po jún, podľa stanovenej kontinuity samotného mesačníka Vzlet) v rámci uvedenej rubriky Rozlety začínajúci a už píšuci autori uverejňujú svoju pôvodnú tvorbu. Ku koncu uvedeného obdobia sa formuje osobitná odborná porota (tvoria ju renomovaní básnici, resp. učitelia materinského jazyka a redaktori Vzletu), ktorá uvedenú uverejnenú tvorbu zhodnotí a zvolí i ocení najúspešnejšieho. Samotné stretnutie každoročne prináša prezentáciu ročnej literárnej tvorby, verejnosti predstavuje i odmeňuje víťaza a tradične je to už i zoskupovanie i kamarátenie mladých talentovaných hudobníkov, spevákov, výtvarníkov, ba i divadelníkov. Hosťom sa na akcii z pravidla prihovára známy básnik, ktorý pochádza z prostredia v ktorom prebieha stretnutie, respektíve je jubilantom, čiže z niektorého iného dôvodu si zasluhuje rešpekt a úctu. Stretnutie je tzv. pásmom pekného slova i hudby, sprevádzané je výtvarnými výstavami, performanciami a inými sprievodnými akciami.

Pri príležitosti osláv k jubileu, roku 2002 vyšla publikácia pod názvom 30 rokov od založenia Stretnutia pod lipami.

Katarína Mosnáková Bagľašová