Edukačný kurz pre novinárov

Edukačný kurz pre novinárov ŽUR-ŠKOLA prebieha pod patronátom Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jeho zámerom je edukovať spolupracovníkov slovenských vojvodinských médií a zveľaďovať sieť dopisovateľov. Kurzu sa zúčastňujú prevažne mladí začínajúci, ale aj skúsení novinári zmieňujúc sa o základných postulátoch odbornej žurnalistiky.

Účastníci, okrem teoretických prednášok, ktoré majú na starosti profesionálni novinári, majú príležitosť absolvovať aj praktické cvičenia, ktorých výsledky, teda zhotovené články, reportáže, správy a pod. týždenník Hlas ľudu, ako aj iné printové médiá, následne zverejnia.


Katarína Mosnáková