Špecifiká Kulpína

Kulpín sa dnes pýši nádhernými pamätníkmi z minulosti: malým kaštieľom z konca 18. storočia a veľkým kaštieľom v klasicistickom štýle z polovice 19. storočia. Obidva kaštiele boli štátom vyhlásené za kultúrne pamiatky osobitného významu. V rozsiahlom parku, v ktorom sú kaštiele umiestnené, sa zachovali zriedkavé a veľmi staré stromy a kríky. Park sa rozprestiera na rozlohe 4 ha a je prírodnou pamiatkou – arborétom zriedkavých rastlinných druhov. Park s kaštieľmi patril najprv Stratimirovićovcom, potom maďarskej rodine Szemzöovcom a nakoniec Dunđerskovcom. Teraz tu sídli Poľnohospodárske múzeum, ktoré je jediným poľnohospodárskym múzeom v našej krajine.

V parku pred malým kaštieľom inštaluje občianske združenie Klub Kulpínčanov postupne busty významných osobností, ktoré svojím dielom poznačili dejinný vývin – nielen Kulpína. Doteraz boli odhalené busty slovenského romantického štúrovského básnika Janka Kráľa (1822 – 1876) a srbského generála Đorđa Stratimirovića (1822 – 1908).