Kulpín

NOBLESA STARÝCH ČIAS

Zemepisná charakteristika a demografia

Kulpín sa nachádza v juhobáčskom obvode Vojvodiny v obci Báčsky Petrovec a je asi 4 km vzdialený od Báčskeho Petrovca a 30 km od Nového Sadu. Leží v nadmorskej výške 83 m n.m. na rozlohe 36,4 km˛. Jeho geografické koordináty sú 45° 24′ 02″ severnej zemepisnej šírky a 19° 35′ 08″ východnej zemepisnej dĺžky.

Na základe súpisu obyvateľstva z roku 2002 žilo v Kulpíne 2976 obyvateľov. Prevažnú časť obyvateľstva tvoriili Slováci – 2116, čiže asi 71%, kým Srbov bolo 634, t. j. 21%. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je badateľný mierny pokles obyvateľstva.

Podľa najnovších údajov o počte Slovákov v jednotlivých prostrediach v Srbsku, ktoré poskytol na základe sčítania obyvateľstva v roku 2012 Štatistický ústav Republiky Srbsko, v Kulpíne žije spolu 2775 obyvateľov, z čoho je 580 Srbov a 1952 Slovákov.

Foto: Igor Bovdiš


Pozri aj: