Stará Pazova

JUŽNÁ HRANICA SLOVENSKEJ KULTÚRY

Zemepisná charakteristika a demografia

Stará Pazova sa nachádza v regióne Sriem a je sídlom rovnomennej obce. Rozlohou patrí medzi stredne veľké obce v Srbsku – rozprestiera sa na 351 km na rovinatej časti Panónskej nížiny, pod svahmi východnej časti pohoria Frušká hora v nadmorskej výške od 75 do 120 m n. m. Presné zemepisné koordináty Starej Pazovy sú 44° 59′ severnej zemepisnej šírky a 20° 10′ východnej zemepisnej dĺžky.

Foto: A. Knežević

Stará Pazova je mestom s najväčším počtom Slovákov v Srbsku. Podľa sčítania z roku 2002 v Starej Pazove žilo 18 645 občanov, z toho 5 848 Slovákov. Najpočetnejší sú tu Srbi, nasledujú Slováci, Chorváti, Juhoslovania, Česi, Macedónci, Čiernohorci, Rómovia a i.

Podľa najnovších údajov o počte Slovákov v jednotlivých prostrediach v Srbsku, ktoré poskytol na základe sčítania obyvateľstva v roku 2012 Štatistický ústav Republiky Srbsko, v Starej Pazove žije spolu 18 602 obyvateľov, z čoho je 11 378 Srbov a 5 105 Slovákov.

Foto: Katarína Verešová

Foto: Katarína Verešová