Výzva na prihlásenie sa na 3. ročník workshopu/seminára: Slovenčina v kontexte administratívno-právnej terminológie