Poznate ličnosti vojvođanskih Slovaka očima likovnog umetnika Pavela Popa

Projekat pod nazivom Poznate ličnosti vojvođanskih Slovaka očima likovnog umetnika Pavela Popa, je ZKVS pokrenuo u 2011. godini uz finansijsku podršku Ureda za Slovake u inostranstvu.

Naziv projekta: Poznate ličnosti vojvođanskih Slovaka očima likovnog umetnika Pavela Popa

Podnosilac zahteva: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

Kratak opis: Projekt podrazumeva da akademski slikar Pavel Pop naslika portrete istorijskih ličnosti iz sveta kulture vojvođanskih Slovaka. Pavel Pop, koga stručnjaci uvrštavaju u imaginativni realiza, u 2008. godini naslikao je ciklus portreta najvećih svetskih umetnika i njihovih dela. U tom smeru nastavlja i u ovom projektu, stvara slike na kojima predstavlja ličnosti slovačke vojvođanske kulture kao i njihove umetničke karakteristike. Radi se o portretima naslikanim tehnikom ulje na platnu.

Cilj projekta: Cilj ovog umetničkog oživljavanja istorijskih ličnosti vojvođanskih Slovaka jeste da doprinese većoj prezentaciji slovačke kulture kaod nas i u inostranstvu a ujedno i da podrži savremeno stvaralaštvo.

Projektni tim:

Pavel Pop – slikar

Milina Sklabinski – koordinator projekta

Projektna komisija u sastavu: Samuel Čelovski, Vladimir Valenćik i Milina Sklabinski

Realizacija: januar – decembar 2011.

Rezultat: Slike sledećih ličnosti: Karol Miloslav Lehotski(1879 – 1929), prvi akademski alikar vojvoäanskih Slovaka, Vladimir Hurban VladimirovVHV (1884 – 1950), evangelički sveštenik i dramski pisac, Paljo Bohuš (1921 – 1997), bard slovačke vojvođanske poezije, Mihal Milan Harminc (1869 – 1964), aktivan slovački arhitekta u nekoliko evropskih zemalja, preteča moderne arhitekture u Slovačkoj.

Projekat je podržao: Ured za Slovake u inostranstvu