Správa odbornej poroty hodnotiacej ľudový odev na 50. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch