Výzva na dizajnové riešenie propagačného materiálu celomenšinových festivalov na rok 2024