Martin Prebuđila

Martin Prebuđila

pesnik, književnik, pisac za decu, novinar

Martin Prebuđila
( 25. maj 1960 )

Martin Prebudila sa narodil 25. mája 1960 v Obrenovci (Srbsko). Základnú školu a gymnázium vychodil v Starej Pazove. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Pracoval ako redaktor v Slovenskej redakcii Novosadskej televízie, zatiaľ čo v súčasnosti je redaktorom v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu.

Je členom Spolku vojvodinských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov na Slovensku.

Publikoval básnické zbierky: Prolećni plodovi / Jarné plody, bibliofília (RSP, 1977, napísaná po slovensky a po srbsky), Dážď do tváre (Obzor, Nový Sad 1983), Život na plejbek (Obzor, Nový Sad 1987), Sarajevska rapsodija, bibliofília (Sarajevo 1987, napísaná po srbsky), Horeznačky (Obzor, Nový Sad 1992), Nedá sa metaforovať, bibliofília (Petrovaradín 1993), Nič nie je moje, bibliofília (Stará Pazova 1999), Namiesto kodicilu (Báčsky Petrovec: Kultúra 2001) a Takmer o ničom (Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2010).

V roku 2010 mu vyšiel výber z básnickej tvorby Nezamkýnaj prázdny dom (Nadlak: KVS Ivana Kraska, 2010), ktorý vybral a na vydanie pripravil Ladislav Čáni.

Tiež mu vyšli i romány: prvý po slovensky Rezervista bez rezervnej kože (KVS Ivana Kraska, Nadlak, a ESA, Bratislava 2000), ktorý potom do srbčiny preložil Samuel Boldocký Rezervista bez rezervne kože (PROMETEJ, Nový Sad 2003) a druhý po srbsky Ma, daj, nasmeši se… (PROMETEJ, Nový Sad 2007), ktorý do slovenčiny preložil Ladislav Čáni  pod názvom No tak, usmej sa… (Báčsky Petrovec: SVC, 2012).

Vyšli mu aj dve zbierky poviedok pre deti: Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha, (Báčsky Petrovec: Kultúra, 1996) a V Anninom sne črieda koní bdie (Slovenské vydavateľské centrum – Kultúra, Báčsky Petrovec 2007).

Zostavil monografickú knihu o staropazovskom hercovi, divadelnom režisérovi a dramatikovi Jurajovi Ondríkovi Život ako veľké divadlo (Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum – Kultúra, 2007).

Vyšli mu i tri knižne preklady zo slovenčiny do srbčiny: Daniel Hevier: Elektrónkový klaun (Elektronski klovn, Báčsky Petrovec: Kultúra 2002), Jozef Leikert: Z hlbokej trávy neba (Iz dubine trave neba, Nový Sad: PROMETEJ, 2006) a Miroslav Bielik: Aj keby som nebol / I kada ne bih bio (Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012).

Najnovšie mu vyšla zbierka poviedok Príbehy z čiernej skrinky (Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013).