Správa odbornej poroty 52. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2022