Správa detskej poroty z 30. Prehliadky detskej divadelnej tvorby 3 x Ď v Starej Pazove