Sáva

Sáva

Meno Sáva má pôvod v hebrejskom slove „Saba“ čo znamená „starec“, „starý otec“. V Srbsku je veľmi rozšírené už niekoľko storočí vďaka kultu Rastka Nemanjića, prvého srbského arciepiskopa, známeho pod menom Sveti Sava. Menej je zastúpené u Macedóncov a Bulharov, pokým sa u iných slovanských národov vyskytuje ojedinele. Podobne ani pre Slovákov žujúcich v Srbsku toto meno nie je časté.

Dátum

5. dec 2024

ČAS

All Day
Kategória