SPRÁVA ODBORNEJ POROTY 27. PREHLIADKY SLOVENSKEJ DETSKEJ DIVADELNEJ TVORBY 3 X Ď Stará Pazova 26. novembra 2021