Výzva na účasť na workshope: Slovníkové spracovanie súčasnej slovenčiny a práca s textovými korpusmi