Výzva na účasť na 52. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj…