Výzva na účasť na 28. prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove