Výzva na prihlásenie sa na odborné školenie v oblasti folklóru Tradícia nezahynie!(?) (Hudba, spev a tanec v systéme tradičnej kultúry)