Výzva na podávanie návrhov na programovú činnosť ÚKVS za rok 2023