Výzva na vypracovanie dizajnového riešenia propagačného materiálu 51. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…