Vydania ÚKVS

V rubrike Vydania ÚKVS návštevníkom portálu ponúkame možnosť zoznámiť sa s publikáciami, ktoré vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov samostatne, alebo v spolupráci s inými vojvodinskými ustanovizniami.

Sú to niektoré aj tituly Slovenského vydavateľského centra a iných vydavateľov v Srbsku, ktoré pestujú, prezentujú, alebo dokumentujú kultúrny a národny život tunajších Slovákov. Nachádzajú sa tu anotácie monografií miest, bibliografií, jazykových príručiek, diel popredných spisovateľov a pod.

Tiež zverejňujeme aj posudky kníh, ktorých spoluvydavateľom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako aj bibliografie, ktoré od roku 2010 vychádzaju v novozaloženej knižnej edícii ÚKVS.

V roku 2011 ÚKVS založil ďalšie dve vlastné knižné edície Doktorské dizertácie a Bibliofílie a v roku 2015 edíciu Výtvarné monografie SlovArt, v rámci ktorých knižne vydáva tvorbu akademických umelcov.

Anotácie vydaní sa nachádzajú po vašej ľavej strane.