Pavel Cicka

nsitný maliar
Pavel Cicka
1961 )

Narodil sa v Kovačici roku 1961. Základnú školu skončil v Kovačici a stretnú poľnohospodársku v Pančeve. Ako žiak základnej školy ilustroval žiacke časopisy. Prvýkrát účinkoval na kolektívnej výstave v roku 1978, od kedy intenzívne maľuje. Prvú samostatnú výstavu mal v Kruševci, počas vojenčiny. 

Členom Galérie insitného umenia v Kovačici  sa stal v roku 1986. mal aj veľký počet samostatných a kolektívnych výstav. 

Najčastejšie maľuje idylické banátske panorámy, zobrazujúc presvedčivý dojem prostredia. Obľubuje pohľady z pobrežia riek, ale častými motívmi sú aj dedinskí hudobníci, jesenné  poľné práce, vinohrady, kone…