Michal Madacký

fotograf

Michal Madacký

( 8. mája 1955 )

Michal Madacký sa narodil 8. mája 1955 v Kysáči.

Fotografiou sa začal zaoberať roku 1974. Odvtedy sa špecializoval pre farebnú fotografiu a stal sa špičkovým fotografom v tomto odbore.

Prvýkrát vystavoval svoje práce roku 1985 na medzinárodnej výstave na Belehradskom veľtrhu, ktorú usporiadalo USUF. Debut bol veľmi úspešný a Michal Madacký sa stal laureátom osobitnej Ceny pre špeciálne fotografické efekty. Po tejto výstave sa stal členom USUF-a. V rámci tohto združenia trikrát vystavoval na spoločných výstavách v Pančeve a raz v Belehrade. Prvýkrát samostatne vystavoval v Pančeve v Galérii UVIFUS. Roku 1990 opustil Združenie a fotografiou sa zaoberá samostatne. Od roku 1993 sa profesionálne zaoberá výlučne fotografiou.

Nasledovali výstavy:

– roku 1993 druhá samostatná – Stará fara, Kysáč,

– roku 1994 tretia samostatná – Kovačický október, Galéria Akroturs, Kovačica,

– roku 1994 štvrtá samostatná – Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec,

– roku 2003 piata samostatná – Divadlo VHV, Stará Pazova.

– roku 2008 šiesta samostatná – Galéria UPIDIV, Nový Sad

Roku 2002 sa stáva členom UPIDIV (Združenie úžitkových umelcov a dizajnérov Vojvodiny). Toho istého roku spolu s Pavlom Čánim má dvojvýstavu v Kultúrnom centre mesta Nový Sad. Nositeľom je ceny UPIDIV Zlatá forma pre fotografiu, ktorú mu udelili roku 2002.

Okrem toho nositeľom je troch cien (jedna prvá a dve tretie) na štátnej súťaži pre najlepší kalendár.

Spoločné výstavy:

– roku 2002  – UPIDIV FORMA

– roku 2004 – UPIDIV FORMA

– roku 2006 – UPIDIV FORMA

– roku 2008 – UPIDIV FORMA

– roku 2010 – Bienále KAMUU, galéria SND Kysáč

– roku 2012 – Bienále KAMUU, galéria SND Kysáč

 

V súčasnosti má vybavené súkromné štúdio (Photo design studio Madacky), kde sa zaoberá foto dizajnom a grafickou úpravou.

Spolupracuje s poprednými firmami: Enia Carpets, Sintelon Rugs, Carnex, Vulkan Guma,

Alfa-Plast, Injac frames, IBA, The Iwano Project, Marcons… a s kultúrnymi inštitúciami,

Ústav pre kultúru vojvodinských slovákov, Slovenské vydavateľské centrum, a poprednými umelcami.

Fotografie Michala Madackého svojou koncepciou sú blízke maliarstvu. Pôsobia mimočasove, i keď sú prirodzene poznačené dobou. Ďalšie špecifikum Madackého tvorby spočíva v takmer výlučnom zaoberaní sa farebnou fotografiou. Madacký najradšej a najčastejšie robí ateliérové snímky, kde objektívom zaznamenáva lyricky a neraz záhadne komponované zátišia. Tak vznikli početné cykly jeho fotografií, ktoré boli najčastejšie využívané na luxusne vybavených nástenných kalendároch. Lyrické ovzdušie a nálada, ktorú Madackého fotografie zachytávajú a šíria, sú zakódované v umení využívania svetla, ktoré je pre fotografiu najdôležitejšie. Svetlom znalecky narába, a tak dosahuje lyrickosť a romantický, neraz aj surrealistický, nádych fotografického prejavu.

 

Michal Madacký sa však venuje aj dokumentárnej fotografi. V knihe Môj Kysáč (2015) zoskupil najvydarenejšie zábery zo svojho rodiska a pri mnohých, okrem ich dokumentaristickej hodnoty, dosadil aj priliehavú citovú náplň, čiže umelecké podanie.

 

Vladimír Valentík