Ján Glózik

insitný maliar
Ján Glózik
29. októbra 1957 )

Ján Glózik sa narodil 29. októbra roku 1957 v Kovačici. Na maliarsku dráhu sa vydal roku 1975. Prvú samostatnú výstavu vo svojej rodnej Kovačici mal roku 1983 a prvú samostatnú výstavu v zahraničí roku 1992 v Bratislave. Maľuje prevažne technikou olej na plátne. Okrem olejomalieb, siaha aj po grafickej tvorbe. Doposiaľ vydal dve grafické mapy – „Muzikanti“ a „In vino veritas“. Vyskúšal sa aj v iných technikách – olej na skle, pastel, akvarel, kombinovaná technika a omaľovávanie rôznych predmetov, ako sú napr. tekvice, šamlíky a pod. Častými motívmi jeho obrazov sú situácie z každodenného života a práce dedinských ľudí. Na jeho obrazoch znázornené sú práce v poli, zimné krajinky, muzikanti, zvyky a obyčaje jeho rodákov Slovákov z Kovačice. Častokrát pestrým koloritom znázorňuje život rybárov, kovačický kostol v úzadí na obrazoch nikdy nechýba a nie raz sa vyskúšal aj pri maľovaní biblických motívov.

Počas 40 rokov maliarskej tvorby Glózik si vycibril svoj vlastný podpis a vytvoril jedinečný a rozpoznateľný štýl. To čo je príznačné pre jeho tvorbu je cyklus obrazov veľkolepých rozmerov. Prvý obraz impozantných rozmerov namaľoval roku 1992 k 190 výročiu založenia Kovačice. Toto dielo autor zaradil do svojej súkromnej zbierky a vystavené je v jeho rodinnom dome. Ďalšie také monumentálne dielo venované je k dvestoročnici jeho rodnej Kovačice. Toto dielo zatiaľ krášli steny kovačickej obrazárne, ktorej členom sa stal roku 1989. Tieto dva reprezentačné obrazy, venované jubileu jeho rodiska, znázorňujú príchod Slovákov na Dolnú zem a osídľovanie Kovačice. Po týchto obrazoch nasledovali ďalšie, namaľované však rozlišnou tematikou. Najnovšie dielo grandióznych rozmerov venované je oslave 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a vystavené je na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Za toto dielo podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák maliarovi Jánovi Glózikovi odovzdal striebornú plaketu za tvorivosť a propagáciu slovenského insitného umenia v Srbsku, za rozvoj slovensko – srbských vzťahov v oblasti kultúry a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Tvorba insitného maliara Jána Glózika z Kovačice pokračuje stopami kovačických velikánov insity a s jeho obrazmi sa už oboznámili takmer vo všetkých kútoch sveta. Uznania pritom nevystali a najnovšie získal na celosvetovej súťaži výtvarných diel Art Revolution Taipei 2015 v ďalekom Taiwane. Vo výberovom konaní súťaže podieľalo sa vyše 4000 umelcov z celého sveta – samoukov, akademikov, umelcov rôzných štýlov, techník a umeleckých smerov. Do druhého kola súťaže na sklonku roka 2014 postúpilo 90 umeleckých diel, medzi ktorými bola zaradená aj insitná tvorba Jána Glózika z Kovačice.

Súťaž vrcholila koncom januára 2015, kedy z 90 autorov vybrali 16. Medzi nimi sa našla aj kovačická insita namaľovaná štetcom majstra Glózika.

Pred tým sa mu do rúk dostali uznania Salonul international de arta naive Bucuresti, Rumunsko roku 1999, Druhé Bienále insity Trenčín, Slovenská republika roku 1996 a Special award of Gallery Kasper: Prix Suisse et prix Europe de peinture primitive moderne, Švajčiarsko roku 1995 a iné.

Zúčastňuje sa maliarskych kolónií a plenérov. Namaľoval desiatku spoločných obrazov s členmi Galérie insitného umenia ako je napr. obraz na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, v Múzeu Trube v Guči a iné.

Ján Glózik sa do dejín zapisuje aj ako veľký humanista, lebo svoje diela daruje aj na charitatívne účely. Svoje olejomaľby nie raz venoval aj v prospech cirkvi a svojej rodnej Kovačici. Doposiaľ mal viac ako 30 samostatných výstav a vyše 60 spoločných, ako doma tak i v zahraničí (Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Česko, Rusko, Chorvátsko, Slovínsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Japonsko, Ľudová republika Čína, Kanada, SŠA a iné). Žije s manželkou Alžbetou, s ktorou má syna a dcéru, a tvorí v Kovačici.

Zoznam samostatných výstav:

– 1983 Galerija 3.oktobar, Kovačica (Srbsko)

– 1989 Galerija Tamiš, Pančevo (Srbsko)

– 1990 a 1992 Galerija 3.oktobar, Kovačica (Srbsko)

– 1992 Turčianska Galéria, Martin (Slovensko)

– 1993 Kulturni centar Beograda, Belehrad (Srbsko)

– 1994 International Monetary fund World bank, Washington (SŠA)

– 1995 Gallery Casper, Morges (Švajčiarsko)

– 1995 Gallery Jambory, Dronten (Holandsko)

– 1996 Likovni salon VMA, Belehrad (Srbsko)

– 1996 Galéria Klasik, Žilina (Slovensko)

– 1997 National library Gallery, Bukurešť (Rumunsko)

– 1997 a 2001 Galéria MIRO, Snina (Slovensko)

– 1998 Gallery Quinto do Lago, Lisabon (Portugalsko)

– 1999 Galerija poljoprivrednog kluba, Kulpín (Srbsko)

– 2000 Galéria pri jasliach, Báčsky Petrovec (Srbsko)

– 2000 Galerija Pečat, Nový Sad (Srbsko)

– 2000 a 2002 Galerija naivne umetnosti, Kovačica (Srbsko)

– 2002 Gallery of Slovak embassy, Londýn (Spojené kráľovstvo)

– 2003 Galéria Andy, Bratislava (Slovensko)

– 2004 Galerija Doma VSRB, Belehrad (Srbsko)

– 2005 Galerija zadužbine kralja Petra I, Topola (Srbsko)

– 2005 Galéria na námestí, Topoľčany (Slovensko)

– 2006 Galéria Infocen Svk. ekonom. knižnice EU, Bratislava (Slovensko)

– 2007 Gallery Malmitalo, Helsinki (Fínsko)

– 2007 Gallery Metropolitan art museum, Tokio (Japonsko)

– 2007 Galerija Babka, Kovačica (Srbsko)

– 2009 Grasalkovičov palác alebo Prezidentský palace, Bratislava (Slovensko)

– 2011 Galerija Diplomatski klub, Belehrad (Srbsko)

– 2013 Biblioteka Šabačka, Šabac (Srbsko)

– 2013 Embassy of Slovak republic in China, Peking (Čínska ľudová republika)

– 2013 Czechoslovak – Chinese Friendship Farm Art Pavilion, Šanghaj (Čína)

– 2013 Swissotel Kempinski Beijing, Peking (Čína)

– 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Bratislava (Slovensko)