Ján Agarský

Akademický maliar a profesor výtvarnej výchovy
Ján Agarský
30. novembra 1962 )

 

Narodil sa 30. novembra 1962 v Starej Pazove. Základnú školu skončil v rodisku. Strednú umeleckú školu Bogdana Šuputa zakončil v Novom Sade (1981). V Belehrade (1983 – 1986) zakončil Vyššiu pedagogickú školu, výtvarný odbor. Prvé pedagogické skúsenosti získal na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde sa zamestnal roku 1988. Po začiatku občianskej vojny v Juhoslávii prerušil štúdium na Pedagogickej fakulte v Rijeke (Chorvátsko). Vyštudoval maliarstvo na Akadémii umenia v Novom Sade u profesora Jovana Rakidžića (1991 – 1997). Po skončení bombardovania v Srbsku s rodinou sa sťahuje do Bratislavy. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, navštevoval doplnkové štúdium maľby u profesora Jána Bergera (1999 – 2000).

Ján Agarský, 15. BIENÁLE slovenských výtvarníkov v Srbsku

Od roku 1998 členom je ULUS-a (Združenia výtvarných umelcov Srbska), od roku 2000 je členom SVVU (Spoločnosť voľných výtvarných umelcov) v Bratislave, neskoršie aj UBS (Umelecká beseda Slovenska) ako aj Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny.

Za svoju prácu získal ocenenia:

Cena Galérie NOVA na salóne Sriem v Sriemskej Mitrovici (1996),

Cena Galérie Lazar Vozarević v Sremskej Mitrovici (1998),

Výkupná cena NRSNM na 9. Bienále v Báčskom Petrovci (2007),

Cena Karla Miloslava Lehotského na 14. Bienále v Báčskom Petrovci (2017),

Plaketa najúspešnejší výtvarný umelec, (na umeleckej kolónii Borkovac) Ruma (2018).

Samostatne vystavoval pätnásťkrát a na mnohých skupinových výstavách doma a v zahraničí. Zúčastňuje sa umeleckých plenérov, kolónií na Slovensku, v Maďarsku a Srbsku. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike, mozaike, ilustroval knihy, časopisy pre kultúru. Jeho diela sú v galériách a súkromných zbierkach v Srbsku, Maďarsku, Rakúsku, na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, na Ukrajine, v Nemecku a Dánsku.

Pracuje ako výtvarný pedagóg na Základnej škole H. J. Čmelíka a v škole Antona Skalu v Starej Pazove.

MODRÁ KRAJINA, akrýl na plátne, 2017

 

O tvorbe Jána Agarského povedali:

„Akademický maliar Ján Agarský zo Starej Pazovy v prvej chvíli svojho umeleckého formovania vychádzal z figurálneho výtvarného prejavu. Postupne však vo svojom maliarskom prejave redukoval figurálne obsahy a snažil sa obrazy vytvoriť pomocou čírych výtvarných prostriedkov, najmä farby a jednoduchých čiar, ktoré sa neuzavierali do zložitých foriem. Jeho výtvarný prejav eliminoval naratívne zvyšky, stal sa asociatívne abstraktný a prehovoril čistou emóciou ako hudba.”

„V priebehu dvoch desaťročí sa výtvarný svet Jána Agarského definoval a stal sa rozpoznateľným. Základným prostriedkom Agarského tvorby je farba ako nositeľ emócie, nanášaná buď tenko, mäkko, alebo pastózne a hrubo. Pomocou farieb Ján Agarský vytvára na plátne väčšie plochy, na ktorých obmieňa základný farebný tón. Po usporiadaní niekoľkých rôznofarebných plôch nepravidelného jednoduchého tvaru najčastejšie sa nám z nich vynára asociácia krajinky. Tie plochy nám môžu pripomínať rôznofarebne usporiadané polia na kopcoch Fruškej hory.”

Vojvodinská_krajina_2._časť_triptychu, akryl_na_plátne

„Výtvarný svet Jána Agarského je umiestnený do hraničného pásma medzi abstraktným výtvarným prejavom a mimetickým konceptom umenia. Môžeme ho vnímať ako čistú emóciu zakódovanú na plátne pomocou čistých výtvarných prostriedkov – čím by sme ho zaradili k abstraktnému expresionizmu.

Zároveň však na jednotlivých obrazoch asociatívna sila výjavu nám neodolateľne pripomína expresionisticky znázornenú krajinku. Práve takého umiestnenie výtvarného prejavu Jána Agarského na pomedzí krajinomaľby a abstraktnej maliarskej výpovede dáva jeho obrazom osobitný význam a hodnotu.“

 

Vladimír Valentík