Eva Husáriková

insitná maliarka
Eva Husáriková
1942 )

Narodila sa v Kovačici, kde skončila aj základnú školu. Pod vplyvom staršej sestry Alžbety Čižíkovej zavčasu sa zaujímala o maliarstvo. Od roku1969 sa zúčastňovala na takmer všetkých podujatiach Kovačického októbra.

Prvú maľbu Štedrý večer namaľovala v roku 1969. Motívy, ktoré sú zvyčajne pestré, čerpá z každodenného života: najčastejšie maľuje svadby, rodinné slávnosti, krstiny, detské hry, ale aj pasenie husí, práce v poli… Časté sú aj bohaté enteriéry s množstvom vyšívaných vankúšov, pestrých postelí a stien. Maľuje aj mŕtvu prírodu a predovšetkým kvety. To, na čom buduje svoju výtvarnícku rozpoznateľnosť sú zvýraznené jednotlivé detaily bystrou červenou, ružovou alebo modrou farbou. 

Devojke na ulici, 50x60, 2009

S ohľadom na to, že veľkú pozornosť venuje detailom, jej obrazy majú aj etnografickú hodnotu.

Do teraz mala vyše dvadsať samostatných a viac ako 300 kolektívnych výstav. Získala veľký počet uznaní. Jedným z nich je aj čestné uznanie za celoživotné dielo, ktoré udeľuje knieža Juraj Radzivil-Anoškin, hlava Aristokratského združenia Slovenska.