Anna Kňazovic-Mijailović

nsitná maliarka
Anna Kňazovic-Mijailović
1950 )

Narodila sa roku 1950. v Kovačici. Základnú a strednú školu skončila v Kovačici. Diplomovala na Fakulte politických vied v Belehrade. Od roku 1976 pracovala ako spoločensko – politiská pracovníčka v Kovačici, desať rokov bola riaditeľkou a hlavnou a zodpovednou riaditeľkou Rádia Kovačica a od roku 1993 Rádia Đakovice. Je dcérou známeho insitného maliara Jána Kňazovica.

Prvýkrát sa zúčastnila v práci maliarskej kolónie s otcom roku 1967. Taktiež viackrát vystavovla v Rohačskej Slatine, Budve, Trebnji. Prvú samostatnú výstavu mala roku 1986 v Takove. V rodnej Kovačici prvýkrát vystavovala roku 1991.

V roku 2000 sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici. 

Anna Kňazovicová je pokračovateľkou rodinnej maliarskej tradície. Jej diela nie sú kópie diel svojho otca. Individuálna čiara sa viaže za kompozitný plán, ktorý je vzhľadom na jej otca slobodnejší. Používa malé množstvo farieb – najviac štyri.