Alena Klátiková

kademická maliarka a grafička
Alena Klátiková
9. augusta 1991 )

Alena Klátiková s narodila 09. 08. 1991 v Novom Sade. Je dcérou výtvarného umelca Jozefa Klátika. Vyštudovala základné štúdium na Akadémii umenia v Novom Sade na katedre grafiky u profesorky Anici Radoševićovej v roku 2014. V tom istom roku zapísala na magisterské štúdium, ktoré skončila v roku 2016. Zaoberá sa grafikou, maliarstvom a kresbou. Je viacročnou štipendistkou Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbska a štipendistkou fondu na podporu mladých talentov Dositeja. Od januára 2015 je členkou Zväzu združení výtvarných umelcov Vojvodiny. Vystavovala na približne 60 kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Počas štúdia bola viackrát ocenená cenou Koreni a získala aj tretiu cenu Senfelder za vynikajúce úspechy v oblasti litografie v Nemecku.

Ana, koláž

 

(Auto)portréty Aleny Klátikovej

 

Hoci len nedávno ukončila základné a master štúdium u profesorky Anici Radošević na Akadémii umení v Novom Sade, Alena Klátiková už vo svojom prelúdiovom období svojho umeleckého dobrodružstva má za sebou pozoruhodnú výstavnú činnosť doma i v zahraničí. Bola oceňovaná na výstavách počas štúdia, a obzvlášť významná je tretia cena Senefelder na medzinárodnej výstave v Offenbachu v Nemecku 2016 za výnimočné práce v oblasti litografie.

Na realizáciu svojich výtvarných myšlienok Klátiková si zvolila, dnes už trochu zanedbanú, litografiu. Všeobecný technologický vývin významne vplýval aj na rozvoj grafických techník a technológií, usmerňujúc ich k prevahe techne nad poiesis. Preto je, v súčasnej chvíli, mimoriadne zaujímavé zameranie Aleny Klátikovej práve na litografiu. Pretože litografia, tak ako žiaden iný grafický realizačný postup, podporuje bezprostrednosť samotnej tvorivej akcie, potvrdzuje spontánnosť umeleckého činu, podnecuje a zachováva dojem bezprostrednosti umelcovej angažovanosti. Napokon, práve prostredníctvom litografického postupu Alena Klátiková uvoľnila vlastnú gestualitu a vlastné expresionistické pretenzie a následne dosiahla aj špecifickú grafickú presvedčivosť a eklatantnosť.

Názov aktuálneho grafického cyklu Aleny Klátikovej Portréty nás len čiastočne usmerňuje k základnému predmetu záujmu mladej umelkyne. Lebo v tomto prípade vôbec nejde o obvyklý status portrétneho motívu. Podobizeň portrétu je najčastejšie naznačená iba latentnou obrysovou čiarou, zatiaľ čo sa vo vnútri nej odohráva mimoriadne živá, dynamická a dramatická hra silných ťahov, gesticky nahromadenej rôznofarebnej osnovy, výrazných expresionistických čiar, línií… To, čo pozorovateľovu percepciu omnoho presnejšie usmerňuje k dojmu portrétu je skutočnosť,že sú tieto grafiky najčastejšie pomenované ženskými vlastnými menami. Príznačný je výňatok z textu umelkyne: „Tieto formy pripomínajúce hlavy, ktoré si volím a pozorujem ako postavy, majú snahu stať sa sa nezávislými, emancipovanými od ich príbuzných. Majú svoje vlastné mená, svoje osobné vlastnosti, svoj pôvod, skrátka: svoju identitu…“ Klátiková sa samozrejme, nezaoberá charakteristickým vzhľadom, a už vôbec nie fyziognómiou portrétovanej osoby/tváre, ale nás informuje o ich psychologickom stave, individualizuje ich a kategorizuje podľa temperamentu a dosahuje až Hyppokratesovu typológiu osobností a tak sa tu stretáme s charakterom melancholika, cholerika, flegmatika či sangvinika… Dôležité je poznamenať, že tieto a takéto „údaje“ na týchto grafikách nemajú naratívny pôvod a charakter, ale sú výsledkom autentickej výtvarnej a grafickej stratégie; všetko je tu upresnené silou a expresivitou gesta; rytmom lineárneho toku resp. spôsobom sedimentácie osnovy; tenziou a intenzitou čistej farby, alebo jej prelínaním, jedinečným farebným ovzduším; celkovou plastickou štruktúrou; sviežosťou postupu a výrazu. Vlastne, obsah, metafora a akýsi profil skutočnosti vyplývajú z plastického usporiadania grafického listu.

Alena Klátiková je mladá a energická umelkyňa, ktorá sa snaží o zachovanie originality grafického výrazu. Je dobre zaškolená a pripravená grafička, ktorá rešpektuje techne a poiesis ako konštruktívny predpoklad grafického vyjadrenia, ktorá trvá na primárnosti výtvarných grafických prvkov (línia, farba, tón, rytmus presnosti a „hustota“ odtlačku). Klátiková všetky svoje skúsenosti, témy a motívy „prevlieka“ cez vlastnú bytosť, cez vlastné biologické a duchovné nervstvo poznačujúc ich charakteristickým tepom – ktorý následne konvertuje na personalizovaný (estetický a etický) postoj, na sugestívne expresionistické gestá a potentné obsahové a poetické napätie. Z toho dôvodu tieto portréty možno chápať ako akési psychologické autoportrétne štúdie a autentická spovedná úprimnosť mladej umelkyne odhaľuje nielen povahu jej osobnej a umeleckej citovosti, ale aj jej vzťah k svetu a k dobe, v ktorej žije a pôsobí. Vo všeobecnej „ikonosfére“, v ktorej pulzujú umelé elektronické obrazy najrozličnejšieho charakteru, významu a účelu, Alena Klátiková sa snaží zachovať humanitatis principia artis a túto maximu transformovať na vlstný postoj a umelecké posolstvo.

 

Sava Stepanov

 

január 2018

Samostatné výstavy:

 

2016 Nový Sad, Galéria SULUV, Individualizácia jednotlivých foriem

2016 Nový Sad, Galéria Hol AUNS, Master výstava

2017 Nový Bečej, Národná knižnica Nový Bečej, Výstava v rámci kultúrneho večera rodiny Klátikovej

2017 Nový Sad, Kultúrne centrum – Malý výtvarný salón, 1+1

2018 Belehrad, Grafički kolektiv, Hľadanie identity

 

Kolektívne výstavy:

 

2010 Sprievodné výtvarné podujatie Dáždniky v rámci 55. Sterijovho pozorja, SND Nový Sad;

2012 Akadémia výtvarného umenia v Novom Sade, Záverečná výstava študentov druhého ročníka;

Výstava fotografií študentov druhého a tretieho ročníka, Foto kino zväz Vojvodiny, Nový Sad;

2013 Výstava grafík študentov tretieho ročníka, Galéria Hol, Akadémia umenia v Novom Sade;

Výstava kresieb študentov tretieho ročníka, Akadémia umenia v Novom Sade;

Výstava kresieb študentov tretieho ročníka, Akadémia umenia v Novom Sade;

Výstava kresieb študentov Akadémie umenia v Novom Sade a študentov Fakulty výtvarného umenia, Galéria Hol, Akadémia umenia v Novom Sade;

Výstava grafík malého formátu, Grafički kolektiv, Belehrad;

2014 Májová výstava grafiky, Galéria Grafički kolektiv, Belehrad;

Bienále študentskej grafiky, Dom kultúry, Nový Belehrad;

Výstava kresieb študentov Akadémie umenia v Novom Sade a študentov Fakulty výtvarného umenia, Galéria Fakulty výtvarného umenia, Belehrad;

Výstava grafík študentov štvrtého ročníka grafiky Akadémie umenia v Novom sade (trieda prof. Anice Radošević), Grafički centar, Belehrad;

Záverečná výstava študentov štvrtého ročníka Akadémie umenia v Novom Sade, Galéria Rajka Mamuzića, Galéria Matice srbskej v Novom Sade;

30 x 30, Kultúrne centrum Zrenjanin;

Výstava grafík malého formátu, Galéria Grafički kolektiv, Belehrad;

2015 Výstava nových členov SULUV, Galéria SULUV, Nový Sad;

Výstava kresieb študentov Akadémie umenia v Novom Sade a študentov Fakulty výtvarného umenia, Galéria Hol, Akadémia umenia v Novom Sade;

Projekt Zbrajalice, medzinárodná výstava;

(Univerzita v Quebecu, Kanada, Akadémia umenia Verviers, Belgicko, Akadémia krásnych umení v Bruseli, Belgicko, Národná univerzita v Mexiku, Zona imaginaria Buenos Aires, Argentína, Universidade de Vigo, Španielsko, Aarhus Academy, Dánsko, Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Portugalsko, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazília, Rektorát Univerzity v Novom Sade)

Májová výstava grafiky, Galéria Grafički kolektiv, Belehrad;

Výstava výtvarnej kolónie Bogdanci, Tlačiarenská dielňa Sofia, Macedónsko;

Transformation „Art with a heart“, Altrincham, Veľká Británia;

Výstava pri udeľovaní cien Senefelder, Senefelder inštitút, Offenbach, Nemecko;

12. Bienále slovenských výtvarných umelcov, Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec;

Bienále súčasnej kresby Pančevo, Historický archív, Pančevo;

Korene, výstava prác malého formátu, Galéria Rajka Mamuzića, Nový Sad;

Výstava grafík malého formátu, Grafički kolektiv, Belehrad;

2016 Piate bienále súčasnej kresby Srbska, Múzeum Vojvodiny, Nový Sad;

Štvrtý medzinárodný salón grafiky Kraljevo, Mestská galéria Kraljevo;

Bienále slovenských výtvarných umelcov Vojvodiny, Pavilón na hrade, Niš;

Osten bienále kresby, Osten múzeum kresby, Skopje, Macedónsko;

Xuyuan medzinárodné bienále grafiky, Inštitút umenia, Peking, Čína;

Korene, výstava prác malého formátu, Galéria Rajka Mamuzića, Nový Sad;

Výstava grafík malého formátu, Grafički kolektiv, Belehrad;

2017 Piaty internacionálny salón grafiky Kraljevo, Mestská galéria Kraljevo;

Výstava študentskej medzinárodnej grafickej dielne Sofia, galéria ALU, Sarajevo;

Výstava profesorov a študentov katedry grafiky AUNS, Kultúrne centrum Vafopulio, Solún, Grécko;

Májová výstava grafiky, Galéria Grafički kolektiv, Belehrad

Tretie medzinárodné trienále grafiky, umelecký pavilón Cvijeta Zuzorić, Belehrad;

Korene, výstava prác malého formátu, Kultúrne centrum Stará Pazova;

14. Bienále slovenských výtvarných umelcov, Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec;

Zimná predajná výstava, Malý výtvarný salón, Nový Sad;

Korene 36, výstava prác malého formátu, Múzeum Sriemu, Sriemska Mitrovica;

2018 Májová výstava grafiky, Galéria Grafički Kolektiv, Belehrad;

14. Medzinárodné bienále miniatúrneho umenia, Kultúrne centrum Gornji Milanovac;

Osten bienále kresieb, Osten múzeum kresieb, Skopje, Macedónsko;

Tretie medzinárodné bienále grafiky, dom kultúry Čačak;

Obrazom spolu, spoločné podujatie ústavov kultúry národnostných menšín, Súčasná galéria Subotica;

Korene 4, výstava prác malého formátu, Galéria Miry Brtkovej, Stará Pazova;

Obrazom spolu, spoločná podujatie ústavov kultúry národnostných menšín, Kaštieľ Eďšeg, Nový Sad;

MLS: Posle prekretnice vekova, Galéria SULUV, Nový Sad

2019 Korene 4, výstava prác malého formátu, Múzeum Sriemu, Sriemska Mitrovica;

Obrazom spolu, spoločné podujatie ústavov kultúry národnostných menšín, Kultúrne centrum Zrenjanin;

Obrazom spolu, spoločné podujatie ústavov kultúry národnostných menšín, Kultúrne centrum Senta;

Výstava výtvarnej kolónie Ugljevik, Kultúrne centrum Ugljevik, Bosna a Hercegovina;

15. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec;

1. Bienále mladých výtvarných umelcov, Kultúrne centrum Hložany;

15. Bienále umenia miniatúr, Kultúrne centrum Gornji Milanovac;

Korene 5, výstava prác malého formátu, galéria Miry Brtkovej, Kultúrne centrum Stará Pazova;

Rafael

 

Ocenenia:

 

2015 Tretia cena Senefelder za výnimočný prínos v oblasti litografie, Offenbach, Nemecko;

 

2019 Korene, cena za prácu malého formátu, Stará Pazova;

 

Výtvarné kolónie:

 

Reflexy roviny fond Brtka-Kresoja, Stará Pazova – Petrovaradin;

Výtvarná kolónia tlačiarenskej dielne Sofia Bogdanci, Severné Macedónsko

Výtvarná kolónia 2019, Ugljevik, Bosna a Hercegovina

 

Kolekcie:

 

Historický archív, Pančevo,

Medzinárodný Senefelder nadácia, Ofenzívach, Nemecko;

Osten galéria, Skopje, Severné Macedónsko;

Grafická dielňa Sofia, Bogdanci, Severné Macedónsko;

Čínske múzeum grafiky, Guanlan, Čína;

Kolekcia Kultúrneho centra Filip Višnjić, Ugljevik, Bosna a Hercegovina

Pozri aj:

Alena Klátiková (galéria obrazov)