Prezentácia zborníka a udelenie cien ako koruna osláv 25. festivalu DIDA

10. apríla 2019
Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA, ktorý prebiehal v dňoch 29. marca až 7. apríla v Pivnici, dôstojne oslávil svoju štvrťstoročnú existenciu.

Korunou osláv bola prezentácia zborníka Štvrťstoročná DIDA 1995 – 2018 a udelenie festivalových cien najúspešnejším predstaveniam a divadelným tvorcom.

Na tohtoročnom podujatí so sloganom inšpirovaným nezverejnenou drámou Janka Čemana Blízki a ďalekí diváci mohli sledovať 17 divadelných predstavení, z čoho bolo päť hosťujúcich, a niekoľko sprievodných podujatí.

 

Festivalové ceny

Hodnotiaca komisia v  zložení Zuzana Tárnociová, Vladimír Valentík, Dr. Zuzana Týrová sledovala sedem predstavení súťažiacich o všetky ceny, štyri detské predstavenia, ktoré súťažili iba o cenu za najúspešnejšie predstavenie a jednu predlohu pre dospelých súťažiacu iba o najlepšie predstavenie. Tohto roku najviacej cien z festivalu DIDA si odniesli Pivničania.

Komisia Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov, v tomto prípade obrazov zo života dramatika podľa ktorého pivnické divadlo dostalo meno, udelila pivnickému divadelnému súboru za predvedenie hry Čo si videl, nevidel si! autorky a režisérky Mgr. art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerove. ArtD., kým Cenu za nový inscenovaný textZabíjačka Janovi Hrubíkovi.

Cenu za dramaturgiu a dramatizáciu komisia tohto roku neudelila, ale sa rozhodla udeliť Mimoriadnu cenu za nový dramatický text o živote dolnozemských Slovákov zahraničného autora, ktorú získala Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová. ArtD za divadelnú predlohu Čo si videl, nevidel si! a mimoriadnu cenu za choreografiu a scénický pohyb Alisi Oravcovej za predstavenie Druhí v poradí.

Cenu Elenky Hložanovej za najúspešnejší nový text pre deti, resp. za dramatizáciu detského textu získali Katarína Kolárová a Mária Koruniaková za dramatizáciu poviedky neznámeho autora Tri motýle pre detský divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína. Keďže deti predstavujú našu divadelnú budúcnosť, hodnotiaca komisia sa rozhodla motivovať deti, aby zotrvali v divadelnej činnosti a aj naďalej sa zdokonaľovali a s potešením hrali divadlo a chodili do divadla. V tom zmysle udelili knižné odmeny najvýraznejším hercom z každého detského predstavenia. Sú to: Maja Tótová z Pivnice, ktorá hrala kráľovskú kuchárku v predstavení Nechceme rezance, Petra Hrnčiarová z Lalite za úlohu ježibaby v predstavení Rozprávka v parku, Marek Škabla zo Selenče za úlohu kapitána Johna Peoplefoxa v predstavení Kapitán John Peoplefox, Lara Sopková z Kuly za úlohu Durnila v predstavení Wi-Fi princezná, Iveta Gubečková zo Starej Pazovy za úlohu Verony v predstavení Hotel Platan a Mia Čemanová z Kulpína za úlohu žltého motýľa v hre Tri motýle.

Najlepšími hercami festivalu DIDA 2019 sa stali Marek Valentík a Jozef Hrček  v role Janka Čemana ako dieťaťa a ako dospelého v pivnickom predstavení Čo si videl, nevidel si!. Dve druhé ceny získali herci najpočetnejšieho súťažného pivnického predstavenia Ján ChrťanJán Kmeťko, kým dve tretie ceny si vyslúžili Aradáčan Vladimír Ábelovský a Kovačičanka Ivana Čížiková.

Festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej budú predstavovať Pivničania s predstavením Čo si videl, nevidel si!, čiže Cena za najúspešnejšie predstavenie sa tiež dostala do rúk pivnických divadlených ochotníkov. Tohto roku cenu obecenstvu získal Ján Salčák za obidve svoje predstavenia (performancie či interakcie).

V rámci vyhodnotenie festivalu boli udelené aj ceny autorom najúspešnejších plagátov, keďže členovia komisie Andrea Merníková-Šimonová, Vlasta Bolehradská a Miroslav Pap sa rozhodli odmeniť troch najkreatívnejších autorov. Sú to žiačka Tea Náhliková, ktorá pod vedením profesora informatiky Dušana Valentu, vypracovala plagát pre pivnickú divadelnú inscenáciu Nechceme rezanceMiroslav Havran, autor plagátu Diablov čardáš (Stará Pazova) a Irena Lomenová, autorka plagátu Krásavica z Leeneane (SVD, Báčsky Petrovec).

V posledný festivalový večer boli zverejnené aj výsledky 4. ročníka literárnej súťaže Píšeš? Píšem!, ktorá priamo súvisí so seminárom dramatického písania Píšeš? Píšem!. Seminár v organizácii OD J. Čemana sa tohto roku tiež dožije svojho jubilea, keďže v dňoch 19. – 25. augusta 2019 bude prebiehať desiatykrát. Do súťaže s piatimi kategóriami sa prihlásilo 14 autorov až so 61 textov. Najviac odmenených je zo Slovenska, kým zo Srbska za filmový scenár odmenili Dragana Karlečíka a za poéziu Katarínu Hricovú.

 

Sprievodné podujatia

Organizátor festivalu Ochotnícke divadlo Janka Čemana pre návštevníkov prichystal aj šesť sprievodných akcií. Návštevníci si mohli pozrieť dve výstavy: 25 blízkych ďalekých (výstava všetkých žijúcich výtvarníkov, tak profesionálnych ako aj ochotníkov, ktorí buď žijú v Pivnici alebo sú pôvodom z Pivnice) a výstavu plagátov účinkujúcich predstavení na festivale DIDA 2019. Okrem toho, v otváracom ceremoniáli bol premietnutý dokumentárny film 25 ďalekých a blízkych v produkcii Storyteller autorky Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej (https://www.youtube.com/watch?v=8Q_NTe5g6hA&t=752s), a práce majstra fotografie pivnického rodáka Jozefa Maďara. Ako i každoročne konalo sa Vítanie jari s knihou, čiže bola to prezentácia knižnej vydavateľskej produkcie Slovenského vydavateľského centra.

Svojráznou korunou osláv bola prezentácia zborníka, resp. spomienkovej knihy Štvrťstoročná DIDA 1995 – 2018, ktorá bola v sobotu 6. apríla. O obsahu knihy hovoril jej zodpovedný redaktor Vladimír Brňa, o grafickom riešení Andrea Merníková-Šimonová a o význame publikovania tejto knihy Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorá vo svojej recenzii zvlášť vyzdvihla skutočnosť, že zborník štvrťstoročného festivalu nie je iba chronologický záznamník, pamätník a fotoalbum všetkých predošlých ročníkov, ale prináša aj prehodnocovanie a konštruktívnu kritiku vo forme návodov ako by sa podujatie v budúcnosti malo rozvíjať.

 

 

Text: Vladimíra Dorčová-Valtnerová, fotografie: Ján Čobrda Blic

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšla nová publikácia v edícii Doktorské dizertácie
Prestížnu regionálnu cenu získali Dagmar Máriu ANOCA z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová zo Slovenskej republiky a Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Výstava grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Vo štvrtok 12. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, sa v ÚKVS o14.30 h uskutoční vernisáž grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej ROVINA.
V Galérii SND v Kysáči v sobotu 7. augusta 2021, slávnostne otvorili 6. Bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, na ktorom vystavujú štrnásti autori.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 29. júla otvorená výstava majstrov insitného umenia Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej.
Pavel Surový ocenený prvou cenou v kategórii módna fotografia na medzinárodnej online súťaži International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF).
V sobotu 10.júla v Jánošíku bola uvedená do života nová kniha učiteľa a publicistu Martina Listmajera o tradičnom poľnohospodárstve a remeselníctve v tejto banátskej dedine.
Na nádvorí Slovenského domu v Aradáči sa v podvečer 11. júla 2021 uskutočnila prezentácia monografie Slovom a obrazom o dvanástich ročníkoch festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa vo štvrtok 24. júna 2021 uskutočnila prezentácia novej knihy prof. Dr. Anny Marićovej Ľudové zvyka, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove.