Správy Slovákov z Maďarska

Začiatkom decembra sa v Slovenskom ľudovom pamiatkovom dome v Dabaši zišli šárski Slováci, aby si pripomenuli vianočné tradície svojich starých mám a otcov.
Kondorošskí Slováci opäť usporiadali slovenský deň a bál. V tomto roku však spolu so Slovenskou samosprávou Békešskej župy.
Po úspechu stretnutia dolnozemských učiteľov slovenského jazyka a kultúry, ktoré sa konalo pred rokom v Békešskej Čabe, teraz sa urobil druhý krok k tomu, aby sa z občasných stretnutí stala tradícia.
Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči usporiadala v polovici októbra v poradí sedemnásty národnostný deň, na ktorý aj tento krát pozvala Slovákov z okolitých osád.
Minulý týždeň Slováci z Česka, Maďarska, Rumunska, Švédska a Srbska absolvovali prvú krajanskú infocestu na Slovensku, po turisticky mimoriadne atraktívnom Žilinskom samosprávnom kraji.
Uvedomujúc si všestranný rozmach a nespochybniteľnú silu internetových médií, nejedna ustanovizeň si dnes buduje komplexné portály s cieľom podať vyčerpávajúce údaje o problematike ktorej sa venuje.
Bakátsovo námestie, Rádayho ulica a Kalvínsky dvor sa premenili na dejisko Františkovských hodov.
Turíčna výzdoba evanjelického kostola v Mende sa dostala medzi nové prvky duchovného kultúrneho dedičstva.
Pod týmto názvom sa v polovici septembra usporiadalo stretnutie národností v Békešskej Čabe.
V poradí 13. medzinárodná prehliadka slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je... 2011 uplynulý víkend prebiehala v Nadlaku v Rumunsku.