Slovenské vojvodinské divadlo

13. novembra 2023

Výzva na prihlásenie sa na divadelné workshopy

Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci je súčasťou medzinárodného projektu vzdelávacieho charakteru v témach umeleckého prednesu, tvorivej dramatiky a divadelných aktivít. Cieľom je […]
4. novembra 2023

Výzva na prihlásenie sa na workshop: Umelecký prednes

Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci je súčasťou medzinárodného projektu vzdelávacieho charakteru v témach umeleckého prednesu, tvorivej dramatiky a divadelných aktivít. Cieľom je […]