projekt

24. júna 2024

Hranica, ktorá nás spája – spoločné podujatie menšinových ústavov

Ústav pre kultúru vojvodinských Maďarov v spolupráci s Múzeom Istvána Türra v Baji a Učiteľskou fakultou s vyučovacím jazykom maďarským v Subotici v […]