Nový Sad

20. mája 2024

Pozvánka na jubilejnú 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu Interkultúrnosť vo vzdelávaní – Interkult 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Pedagogický ústav Vojvodiny v spolupráci s oddeleniami slovakistiky, rusinistiky, rumunistiky a hungarológie Filozofickej fakulty v Novom Sade a s Učiteľskou fakultou v maďarskom vyučovacom jazyku v Subotici si […]