literárna súťaž

12. júla 2023

Dolnozemské zlaté pero

Štvrtý ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero prebiehal v dňoch 4. až 6. júla v Bratislave. Vyhodnotenie súťaže sa každoročne koná symbolicky 5. […]
20. septembra 2022

Literárna súťaž Nového života

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujú súťaž o […]