konferencia

20. mája 2024

Pozvánka na jubilejnú 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu Interkultúrnosť vo vzdelávaní – Interkult 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Pedagogický ústav Vojvodiny v spolupráci s oddeleniami slovakistiky, rusinistiky, rumunistiky a hungarológie Filozofickej fakulty v Novom Sade a s Učiteľskou fakultou v maďarskom vyučovacom jazyku v Subotici si […]
27. mája 2022

Konferencia v Nadlaku venovaná našim osobnostiam

V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia. V sídle […]