Súťaž o najkrajšiu výtvarnú prácu žiakov základných škôl