Ličnosti slovačke vizuelne umetnosti

Vesna Opavský

grafičar
Vesna Opavský
( 14. maj 1976 )

Narodila sa 14. mája 1976 v Belehrade. Vysokoškolské štúdiá absolvovala na Fakulte výtvarných umení v Belehrade odbor grafika v roku 2004. Na rovnakej fakulte, ale i odbore o rok nastúpila na postgraduálne štúdiá. Obhajobou magisterskej práci, ktorú spracovala na tému Odlúčenie a syntéza digitálneho a naturálneho. Po ukončení magisterských štúdií neprestala so vzdelaním, a tak od roku 2009 je doktorantkou.

Svoju prácu vystavuje na rôznych samostaných, ale i spoločných výstavách. Je účastníčkou rôznych výtvarných kolónií v prírode. Obsahom jej umeleckej práce sú témy ako ekológia a digitálne zaznamenávanie. Oblasťou prieskumu, ktorému sa venuje je riešovanie problému súčasnej spoločnosti, ktorý je spôsobený urbánym okolím.

Umenie Vesny pozostáva z kombinácie digitálnej a technike, ktorá zdôrazňuje kontrast prírody a techniky. Snaží sa poukazovať na význam prinavrátenia sa k prírode, ktorú považuje za liek proti odcudzeniu súčasného človeka.

Má za sebou mnoho samostatných i spoločných výstav, tak doma ako i v zahraničí. Zúčastnila sa napríklad v roku 2009 na 10. Bienále slovenských umelcov v Srbsku, ktoré sa každoročne realizuje v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci. Tiež sa zúčastnila aj na medzinárodnej maliarskej kolónii a výstave obrazov v roku 2009 na Slovensku. V roku 2011 mala samostatnú výstavu s ktorou sa predstavila v Centre pre kultúru v Starej Pazove. Okrem spomenutých má za sebou desiatky ďalších výstav.

Je členkou ULUS Združenia výtvarných umelcov Srbska od roku 2009, MENSA Združenia nadpriemerne inteligentných osôb, UBS Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave od roku 2011, kým od roku 2005 je riaditeľkou web a design sektoru v Média centre v Belehrade.

V súčasnosti žije a pracuje v Belehrade.