Ljudovit Štur i slovačko pozorište

27. april 2015
Povodom obeležavanja 200. godišnjice od rođenja Ljudovita Štura, kodifikatora slovačkog jezika, u ZKVS je održano predavanje na temu Ljudovit Štur i slovačko pozorište.
Prenášala Juliana Beňová

V stredu 22. apríla 2015 si slovenská vojvodinská verejnosť mala príležitosť vypočuť jedinečnú prednášku o Ľudovítovi Štúrovi v podaní Juliany Beňovej spred Divadelného ústavu z Bratislavy. Totiž Divadelný ústav, podobne ako aj ďalšie ustanovizne kultúry v Slovenskej republike sa svojim spôsobom zapojil do zaznamenávania 200. výročia narodenia kodifikátora slovenského spisovného jazyka, politika a historika Ľudovíta Štúra a to tak, že sa konali početné výskumy na zatiaľ nedostatočne skúmané témy. Divadelný ústav tak preskúmal vlastné archívy a prišiel k zaujímavým výsledkom, ktoré pani Beňová slovom, ale aj bohatou video dokumentáciou predstavila.

Rôzne sociologické prieskumy nám už viackrát potvrdili, že väčšina Slovákov práve Štúra považuje za najvýznamnejšiu osobnosť slovenskej histórie. Stal sa legendou, v mnohých mestách má postavené pomníky a pomenovali po ňom ulice či literárno-jazykové súťaže... Avšak zatiaľ sa nikto vo svojich výskumoch či pohľadoch na tohto intelektuála, novinára, kodifikátora jazyka a v neposlednej miere i politika nepozrel z pohľadu „divadelného“ - vyzdvyhla na začiatku prednášky J. Beňová.

Prítomní na prednáške o Ľudivítovi Štúrovi

 

Ľudovít Štúr

Fotografiu poskytol Divadelný ústav z Bratislavy

Prednáška tak zahrnula dva dôležité aspekty výskumu. Z jednej strany bol zohľadnení vzťah tohto básnika, esejistu a lingvistu na praktickú divadelnú činnosť, o ktorej sa dozvedáme najmä z Orla tatranského, kde uverejňoval množstvo správ o divadelnom dianí na Slovensku, recenzie divadelných hier, ako aj informácie o divadelnom umení v monarchii. Pre štúrovcov bolo divadlo jedným z prostriedkov, pomocou ktorých chceli realizovať svoj národný program, osvetové a mravné ciele a preto mu na stránkach novín dávali adekvátny priestor.

Na druhej strane sa výskumníčka zaoberala Štúrom, ako inšpiráciou a podnetom na tvorbu a inscenáciu nových slovenských drám. Nie nadostač je známe, že práve on sa stal hlavným hrdinom viacerých slovenských drám, ktoré dokonca našli miesto aj na slovenských profesionálnych javiskách. Ako povedala: Prvou známou inscenáciou, v ktorej ožili osudy Ľudovíta Štúra na javisku je hra významného slovenského dramatika Karola Horáka (1943) pod názvom „...príď kráľovstvo Tvoje“ z roku 1996, ktorú v rovnakom roku uviedlo Divadlo Slovenského národného povstania v Martine v réžii Romana Poláka s podtitulom Život, skutky a smrť proroka Ľudovíta (Štúra). Následne boli inscenované ďalšie hry: Vyslanec zvolenský (DJGT Zvolen, 2003), Orol tatranský (DJGT Zvolen, 2015), Štúrovci – koncert zrušený! (SKD Martin, 2006), Tvoj Ludevít (Divadlo LUDUS, 2012) a najnovšia Misky strieborné, nádoby výborné (Štúdio 12, 2015).

Fotografiu poskytol Divadelný ústav z Bratislavy

Prednášajúca uviedla aj ďalšiu zaujímavosť spätú s vojvodinskými Slovákmi. Totiž, prvá inscenácia, v ktorej vystupuje Ľudovít Štúr, ako hlavný hrdina (nie jeden z mnohých hrdinov), bola hra z roku 1926 v titule nesúca jeho meno, autorom ktorej je vojvodinský rodák, evanjelický kňaz v Starej Pazove, známy dramatik Vladimír Hurban Vladimírov (1884 – 1950). Životný príbeh Ľudovíta Štúra poznal autor ako jeho prasynovec a zároveň vnuk Hurbana z domáceho prostredia a mal teda dostatočné množstvo informácií a možno aj dokumentov pre spracovanie tejto témy. Svoju drámu VHV koncipoval, ako historickú hru v troch dejstvách (šiestich obrazoch) a nazval ju Ľudovít Štúr. Historickú drámu Ľudovít Štúr na slovenskom profesionálnom javisku nikdy neuviedli, len jej časť vysielali v rozhlase (20. novembra 1932 z vysielača v Turčianskom Svätom Martine, pripravili ju členovia Slovenského spevokolu) – slovenskí divadelníci ju totiž ani nepoznali, lebo tlačou vyšla iba v Báčskom Petrovci (ako dramatická rozprávka v troch dejstvách v náklade Jozefa Maliaka v roku 1926). S istotou však vieme povedať, že hru pripravili ochotníci zo Starej Pazovy (podľa správ v Národnej jednote) a zahrali ju v Belehrade v roku 1925 a v roku 1928 (2. februára) z nej uviedli prvý obraz I. dejstva v rámci osláv 25. výročia ochotníckeho divadla v Starej Pazove. Predstavenie Ľudovít Štúr bolo tiež súčasťou Národných slávností v Petrovci (9. augusta 1926), avšak nevieme, ktorý súbor s ním na slávnostiach vystúpil - vyzdvyhla J. Beňová počas prednášky v ÚKVS.

Záber z predstavenia ...príď kráľovstvo Tvoje...

Fotografiu poskytol Divadelný ústav z Bratislavy

 

Prednáška ešte raz potvrdila výnimočnú spoluprácu medzi Divadelným ústavom z Bratislavy a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá spočíva vo výmene archívnych materiálov, ale aj spoluprácu na budovaní elektornických databáz o kultúre vojvodinských Slovákov. K organizácii podujatia sa pripojila aj Katedra slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

 

Milina Sklabinská

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vo štvrtok 30. septembra sa v galérii ÚKVS uskutočnila vernisáž výstavy umeleckých fotografií nášho popredného fotografa Michala Madackého.
Slováci v Starej Pazove si pripomenuli 250. výročie od príchodu prvých slovenských rodín do tejto osady. Slávnostný program pri tejto príležitosti sa uskutočnil v sobotu 2. októbra v divadelnej sieni.
Združenie pazovských žien si v tomto roku pripomína sté výročie založenia. Oslava sa uskutočnila v sobotu 2. októbra v Klube VHV tamojšieho SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka.
Dňa 29. sepmtembra 2021 zomrela naša významná kovačická insitná maliarka Alžbeta Čížiková.
Vyšla nová publikácia v edícii Doktorské dizertácie
Prestížnu regionálnu cenu získali Dagmar Máriu ANOCA z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová zo Slovenskej republiky a Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Výstava grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Vo štvrtok 12. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, sa v ÚKVS o14.30 h uskutoční vernisáž grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej ROVINA.
V Galérii SND v Kysáči v sobotu 7. augusta 2021, slávnostne otvorili 6. Bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, na ktorom vystavujú štrnásti autori.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 29. júla otvorená výstava majstrov insitného umenia Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej.