Vesti Slovaka iz Madjarske

Od 20. do 22. maja, u gradu Mala Tarča, održana je tradicionalna manifestacija Malotarčanski dani.
U Domu slovačke kulture u Bekeščabi nalazi se veoma zanimljiva izložba projekata građevina Guida Hefnera.
U petak 6. maja 2011. godine, Evropska unija nacionalnih institucija kulture (EUNIC) održala je Noć institucija kulture u Budimpešti.
U Prosvetnom centru "Peter Vajda" u Sarvašu (Mađarska) 1. aprila odigrana je komedija u izvođenju pozorišnog ansambla iz Nadlaka (Rumunija).
Savez Slovaka u Mađarskoj i Ambasada Slovačke republike u Budimpešti organizovali su 9. aprila 12. susret žena slovačke nacionalnosti.
Povodom pripreme četvrte međunarodne manifestacije Na vašaru, u prostorijama Ureda za Slovake u inostranstvu u Bratislavi održan je sastanak predstavnika Slovaka iz Mađarske, Rumunije i Srbije.
Predavači iz Estonije, Slovačke i Mađarske govorili su o odnosu narodne kulture i dizajna, očuvanju tradicionalnih zanata i sl.
Na konferenciji su učestvovali studenti i doktorandi univerziteta iz Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Austrije, Rusije, Srbije, Slovačke i Slovenije.
Najnoviji broj časopisa „Dolnozemský Slovák“ svojim čitaocima nudi mnogo zanimljivih tema i informacija o Slovacima sa Donje zemlje.
Slovaci u Bekeš Čabi (Mađarska) otvorili su izložbu čizmi, narodne obuće, opanaka kao i starog obućarskog alata.